Thank You Posts

Show post that are related to the Thank-O-Matic. It will show the messages where you give a Thank You to an other users.

Сообщения - rga

: 11 Август 2018, 11:13:39 1 Полезные материалы / ГОСТ, ОСТ, ДСТУ, СОУ / Re: Подборка ДСТУ из обновлений Будстандарта

http://fayloobmennik.cloud/7305107
https://fex.net/load/976216779879/651978136
567.rar
57.24 MB

Состав:
|---EPR_FirstResponder_R_web.pdf
|---Exercise2005_r_web.pdf
|---INSAG15_rus.pdf
|---Method2003_r_web.pdf
|---Pub1082r_web.pdf
|---А В.2.3-37641918-005 2018 Альбом технічних рішень застосування неметалевих композитних ґраток при ремонті залізобетонних транспортних споруд методом торкретування.PDF
|---ВНД 33-3.4-01-2000 Правила технічної експлуатації систем водопостачання та каналізації сільських населених пунктів України.PDF
|---ВНТП 1-86 Норми технологічного проектування вугільних і сланцевих шахт.PDF
|---Временные рекомендации по оборудованию подвалов под убежища.djvu
|---ГІД 34.01.101-2009 Чинні галузеві нормативні документи з експлуатації та ремонту електростанцій та мереж. Покажчик (станом на 01.07.2018).PDF
|---ГІД 34.01.103-2004 Діючі галузеві нормативні документи колишнього СРСР у галузі будівництва для використання на об’єктах електроенергетичної галузі (ВСН). Перелік (станом на 01.07.2018).PDF
|---ГБН В.2.2-34620942-002 2015 Лінійно-кабельні споруди телекомунікацій. Проектування.PDF
|---ГКД 34.20.507-2003 Технічна експлуатація електричних станцій і мереж. Правила. Зміни.PDF
|---ГОСТ 9013-59 Метали. Метод вимірювання твердості за Роквеллом (ИСО 6508-86). Зі змінами № 1, 2, 3.PDF
|---ДБН  (Державні Будівельні Норми) 360-92.doc
|---ДБН  (Державні Будівельні Норми) А.1.1-94 2010.html
|---ДБН  (Державні Будівельні Норми) В.2.2-15-2005.doc
|---ДБН Б.2.4-1-94 Планування і забудова сільських поселень.PDF
|---ДБН Б.2.4-3-95 Генеральні плани сільськогосподарських підприємств.PDF
|---ДБН В.2.2-4 2018 Будинки і споруди. Заклади дошкільної освіти.PDF
|---ДБН В.2.2-5-97 Будинки і споруди. Захисні споруди цивільного захисту. Зміна № 3.PDF
|---ДБН В.2.5-20-2001 Газопостачання. Зміна № 3.PDF
|---Директива та конвенція 131.html
|---ДСТУ  (Державний Стандарт України) А.1.1-77 2007.doc
|---ДСТУ  (Державний Стандарт України) А.1.1-79 2007.html
|---ДСТУ  (Державний Стандарт України) А.1.1-84 2008.doc
|---ДСТУ  (Державний Стандарт України) А.1.1-98 2011.doc
|---ДСТУ  (Державний Стандарт України) А.2.2-10 2012.html
|---ДСТУ  (Державний Стандарт України) А.2.4-42 2009.doc
|---ДСТУ  (Державний Стандарт України) Б.1.1-10 2010.html
|---ДСТУ 3849 2018 Дорожній транспорт. Кольорографічні схеми, розпізнавальні знаки, написи та спеціальні сигнали оперативних, спеціалізованих та спеціальних транспортних засобів. Загальні вимоги.PDF
|---ДСТУ 4469-5 2010 Протипожежна техніка. Системи газового пожежогасіння. Частина 5. Розподільчі пристрої та їхні пускачі. Загальні вимоги (EN 12094-5 2006, MOD).PDF
|---ДСТУ 7495 2014 Протипожежна техніка. Автомобілі пожежно-рятувальні. Частина 2. Загальні вимоги щодо безпеки та показники якості (EN 1846-2 2009, MOD).PDF
|---ДСТУ 8732 2017 Безпека дорожнього руху. Смуги шумові. Загальні технічні вимоги. Правила застосування.PDF
|---ДСТУ 8733 2017 Атомна енергетика. Терміни та визначення понять.PDF
|---ДСТУ EN 137 2017 Засоби індивідуального захисту органів дихання. Апарати дихальні автономні резервуарні зі стисненим повітрям. Вимоги, випробування, маркування (EN 137 2006, IDT).PDF
|---ДСТУ EN 14387 2017 Засоби індивідуального захисту органів дихання. Фільтри протигазові та фільтри скомбіновані. Вимоги, випробування, маркування (EN 14387 2004 A1 2008, IDT).PDF
|---ДСТУ EN 14466 2013 Протипожежна техніка. Мотопомпи пожежні переносні. Загальні технічні вимоги, вимоги безпеки та методи випробовування (EN 14466 2005 A1 2008, ID.PDF
|---ДСТУ EN 149 2017 Засоби індивідуального захисту органів дихання. Фільтрувальні півмаски для захисту від аерозолів. Вимоги, випробування, маркування (EN 149 2001 A1 2009, IDT).PDF
|---ДСТУ EN 166 2017 Засоби індивідуального захисту очей. Технічні умови (EN 166 2001, IDT).PDF
|---ДСТУ EN 16763 2017 Послуги та роботи щодо систем протипожежного захисту та систем охоронного призначення (EN 16763 2017, IDT).PDF
|---ДСТУ EN 403 2017 Засоби індивідуального захисту органів дихання для саморятування. Фільтрувальні пристрої з капюшоном для саморятування під час пожежі. Вимоги, випробування, маркування (EN 403 2004, IDT).PDF
|---ДСТУ EN 469 2017 Захисний одяг для пожежників. Вимоги щодо показників якості захисного одягу для пожежників (EN 469 2005, IDT).PDF
|---ДСТУ EN 50194 2009 Сигналізатори горючих газів для житлових споруд електричні. Технічні вимоги та методи випробування (EN 50194 2000, IDT).PDF
|---ДСТУ ISO IEC 27032 2016 Інформаційні технології. Методи захисту. Настанови щодо кібербезпеки (ISO IEC 27032 2012, IDT).PDF
|---ДСТУ UN ECE R 105-00 2002 Єдині технічні приписи щодо офіційного затвердження транспортних засобів, призначених для перевезення небезпечних вантажів, стосовно конструктивних особливостей (Правила ЕЭК ООН № 105-00 1998, IDТ).PDF
|---ДСТУ ГОСТ 3.1128 2014 Єдина система технологічної документації. Загальні правила виконання графічних технологічних документів (ГОСТ 3.1128-93, IDT).PDF
|---ДСТУ СEN TS 1187 2016 Методи випробувань покрівель зовнішнім вогневим впливом (СEN TS 1187 2012, IDT).PDF
|---Закон 2445-VIII.doc
|---Закон 2997-IV.html
|---Методичні рекомендації щодо заземлення нейтралі електричних мереж 6-35 кВ через резистор.PDF
|---Наказ 125.html
|---Наказ 216_512.html
|---Наказ 225.doc
|---Наказ 331.doc
|---Наказ 492.html
|---Наказ 498.html
|---Наказ 53.html
|---Наказ 55.html
|---Наказ 725.html
|---Наказ 75.html
|---Наказ 76.html
|---Наказ 85.html
|---НАПБ 05.035-2004 Інструкція щодо гасіння пожеж у резервуарах із нафтою та нафтопродуктами.PDF
|---Перелік стандартів у сфері пожежної безпеки, які розроблено технічним комітетом зі стандартизації ТК 25 і затверджено Мінекономрозвитку та Мінрегіоном України (за станом на січень 2016).PDF
|---Перелік.doc
|---Постанова 1057.html
|---Постанова 139.html
|---Постанова 302.html
|---Постанова 438.html
|---Постанова 543.html
|---Постанова 552.html
|---Постанова 950.html
|---Постанова 98.html
|---Правила ЕМ.html
|---Правила3463474.html
|---Розпорядження 231-р.html
|---Розпорядження 442-р.html
|---Розроблення, викладання та оформлення технічних умов. Методичний посібник.PDF
|---Руководство по оценке пропускной способности автодорог.djvu
|---СОУ-Н МЕВ 40.1-00013741-74 2012 Особливі умови безпечного виконання робіт на підприємствах електроенергетики. Положення.PDF
`---СТУ 8731 2017 Безпека дорожнього руху. Дзеркала дорожні. Загальні технічні вимоги. Правила застосування.PDF

: 13 Июль 2018, 11:54:31 2 Разное / Техника, программы, интернет / Re: как перекодировать в читаемьій pdf?

Это просто исходник такой или перформатировали как-то?
Исходник также с кривой кодировкой был.
Можно последовательность?
Вроде бы ничего не обычного: файнридер 8/распознать все/(поисправлять ошибки - пожеланию)/сохранить страницы/ все страницы/окно - формати (текст под изображением страницы, качество - пожеланию)/ок/сохранить

По идее, файнридеру все-равно на кодировку, он же распознает растровую графику  hmmmm

: 23 Июнь 2018, 22:10:37 4 Полезные материалы / ГОСТ, ОСТ, ДСТУ, СОУ / Re: Подборка ДСТУ из обновлений Будстандарта

http://fayloobmennik.cloud/7287297
456.rar
19.50 MB

Состав:
|---ДБН Б.2.2-12 2018 Планування і забудова територій.PDF
|---ДБН В.2.2-3 2018 Будинки і споруди. Заклади освіти.PDF
|---ДБН В.2.3-5 2018 Вулиці та дороги населених пунктів.PDF
|---Довідковий посібник до СНиП 2.04.03-85 Проектування установок з фільтр-пресами для зневоднення осадів стічних вод.PDF
|---ДСТУ 3463-96 Керівництво з навантаження силових масляних трансформаторів (ГОСТ 14209-97, IEC 354-91). З поправкою.PDF
|---ДСТУ ISO 13571 2012 Небезпечні для життя чинники пожежі. Настанови щодо оцінювання часу, необхідного для евакуації, за даними про пожежі (ISO 13571 2007 IDT).PDF
|---Методичні рекомендації щодо порядку складання планів реагування у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на підприємствах, установах та організаціях.PDF
|---Наказ 127_151.html
|---Наказ 140.html
|---Наказ 154.html
|---Наказ 16.html
|---Наказ 1669.html
|---Наказ 178_24.html
|---Наказ 207.html
|---Наказ 239.html
|---Наказ 304.html
|---Наказ 325.html
|---Наказ 487.html
|---Наказ 66.html
|---Наказ 83.html
|---Наказ 86.html
|---Наказ 908.html
|---НПАОП, ДНАОП (Державні Нормативні Акти з Охорони Праці) 0.00-2.23-04.html
|---НПАОП, ДНАОП (Державні Нормативні Акти з Охорони Праці) 0.00-4.14-94.html
|---Перелік діючих відомчих будівельних норм (ВБН), галузевих будівельних норм (ГБН), стандартів організацій України (СОУ) у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів станом на 01.05.2018 року.PDF
|---Перелік нормативних документів у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів колишнього СРСР, які чинні на території України станом на 01.05.2018 року.PDF
|---Постанова 102.html
|---Постанова 1056.html
|---Постанова 1062.html
|---Постанова 1137.html
|---Постанова 1141.html
|---Постанова 1193.html
|---Постанова 18.html
|---Постанова 197.html
|---Постанова 223.html
|---Постанова 247.html
|---Постанова 355.html
|---Постанова 409.html
|---Постанова 461.html
|---Постанова 466.html
|---Постанова 498.html
|---Постанова 576.html
|---Постанова 6.html
|---Постанова 607.html
|---Постанова 81.html
|---Постанова 903.html
|---Правила безпеки при будівництві метрополітенів та підземних споруд.PDF
|---Розпорядження 43-р.html
|---СОУ-Н МЕВ 40.1-37471933-50 2011 Монтаж кабельних ліній електропередавання напругою 110-330 кВ. Інструкція.PDF

: 11 Июнь 2018, 23:57:30 5 Слаботочные сети / Пожарная безопасность / Re: Сертифицированный крепёж для одиночных огнестойких кабелей Е30.

Что непонятно на рисунке?

откуда рисунок? что на нем нарисовано и написано? Почему я должен тебе верить, что этот рисунок относится к теме? 
Что дополнительно можно применять пластик для натяжения кабеля?

кто разрешил? пластик испытывался, у него есть сертификат?
Ты не понимаешь что нарисовано, ты не понимаешь значение слова "дополнительно"?

Я вообще не понимаю что здесь нарисовано. "дополнительно" это как? с какой целью?
Firetuf, извини, у тебя какой-то неадекватный подход к нормам. То у тебя все сертификаты липовые, зато рисунок с голландскими буквами - закон. Ты в какой стране вообще живешь? ссылаешься на немецкие нормы, потом постишь голландские рисунки. Давай тогда пробежимся по всему миру.
Сети в Тайланде

Канализация в Израиле

Уже даже как-то надоело... Давай так вы с Сбалом выкладываете фото с объектов которые вы запроектировали и на которых воплощены те решения о которых вы здесь на 15 страницах рассказывали. Почему-то мне кажется что таких фото не будет, и еще мне кажется, что вы оба не имеете к проектированию никакого отношения

: 07 Июнь 2018, 09:31:55 6 Слаботочные сети / Пожарная безопасность / Re: Сертифицированный крепёж для одиночных огнестойких кабелей Е30.

Сбал, Firetuf, а давайте вернемся к сути вопроса Сертифицированный крепёж для одиночных огнестойких кабелей Е30.
rga, вот нашел сертификат на скобы отечественного производителя http://www.scat.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=28&Itemid=80&lang=uk правда сертификат на кабель проложенный в металлорукаве который крепится скобами
Не кабельный лоток выдерживает 90 минут, а кусок железяки, так как испытания по нашему стандарту, в отличии от DIN 4102-12, проводятся без нагрузок, поэтому и получаем сертификаты Е90 на метпллорукава.

Firetuf, пожалуй не соглашусь, сертификат не на металлорукав, а на кабель проложенный в металлорукаве, т.е. кабель проложенный в металлорукаве сохраняет работоспособность в течение 90мин. тоже самое про лотки: кабели проложенные на лотках сохраняют роботоспособность в течение 30 и 90 мин соответственно. И если лоток в огне выдерживает 90мин, то почему на нем нельзя одновременно прокладывать Е30 и Е90?
Вернемся к скобам. В сертификате указан кабель, металлорукав и скоба, про анкер ни слова, т.е. получается что при использовании любого анкера огнестойкость сохраняется. У СКАТа не нашел, но у БАКСа есть скоба двухлапковая (допустим на нее тоже есть сертификат), можно ли этой скобой одновременно крепить кабель Е30 и Е90?

: 06 Июнь 2018, 16:19:15 7 Слаботочные сети / Системы связи, телефонизация, телевидение / Re: ВОЛЗ в ККЕ Укртелеком

А вообще в каждой областной дирекции УКРТЕЛЕКОМА свои особенности и заморочки к оформлению.
В канализации какой области планируется прокладка?

: 06 Июнь 2018, 16:16:05 8 Слаботочные сети / Системы связи, телефонизация, телевидение / Re: ВОЛЗ в ККЕ Укртелеком

ДСТУ Б А.2.4-42_2009 Телекомунікації. Проводові засоби зв язку

в додаке Б есть склад проекту.
дальше образцы схем.

: 05 Июнь 2018, 09:32:11 10 Полезные материалы / ДБН, ВБН, РБН, ВСН, СН / ДБН А.2.2-12:2018, ДБН В.2.2-3_2018, ДБН В.2.3-5_2018

Новые ДБН из Інформаційного бюлетня Мінрегіонбуда:
ДБН А.2.2-12:2018 Планування і забудова територій
ДБН В.2.2-3:2018 Заклади освіти
ДБН В.2.3-5:2018 Вулиці та дороги населенних пунктів

: 15 Май 2018, 15:45:27 12 Слаботочные сети / Пожарная сигнализация / Re: Обережно, фальсифікат!

На заметку , с этого года сертификация является добровольной.

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
ЛИСТ
від 12.01.2018 р. № 3433-06/1382-07
Органам із сертифікації (за списком)
 
 
У зв'язку із втратою чинності з 01.01.2018 Декрету Кабінету Міністрів України від 10.05.93 N 46-93 "Про стандартизацію і сертифікацію" (далі - Декрет) повідомляємо.
Стосовно чинності після 01.01.2018 документів, виданих органами із сертифікації в державній системі сертифікації, використання бланків документів державної системи сертифікації
З 01.01.2018 у зв'язку із втратою чинності Декрету державна система сертифікації припинила своє існування, а тому з 01.01.2018 відсутні правові підстави провадження органами із сертифікації діяльності як призначених органів із сертифікації в державній системі сертифікації.
Отже, з 01.01.2018 органи із сертифікації при проведенні будь-яких видів робіт із сертифікації не можуть посилатися на рішення про їх призначення органами із сертифікації в державній системі сертифікації та використовувати у своїй діяльності бланки документів (крім бланків копій документів) державної системи сертифікації.
Слід зазначити, що в Реєстрі державної системи сертифікації (далі - Реєстр) зареєстровано сертифікати відповідності на продукцію і послуги, сертифікати на системи управління, атестати виробництва і свідоцтва про визнання відповідності (далі - документи), термін дії яких закінчується після 01.01.2018.
При цьому інформуємо, що на сьогодні законодавчими та іншими нормативно-правовими актами не встановлено перехідного періоду терміну дії документів, виданих органами із сертифікації в державній системі сертифікації.
Також інформуємо, що у Верховній Раді України зареєстровано проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо технічних регламентів та оцінки відповідності" (реєстраційний N 6235 від 11.04.2017), яким передбачається, що сертифікати відповідності продукції та послуг, сертифікати на систему управління і персонал та свідоцтва про визнання відповідності, видані в державній системі сертифікації, є чинними до закінчення терміну їх дії, але не пізніше 1 січня 2019 р., якщо інше не передбачено технічними регламентами, дія яких поширюється на відповідну продукцію.
Отже, у разі набрання чинності вищевказаного положення законопроекту, документи, видані призначеними органами із сертифікації в державній системі сертифікації, діятимуть не пізніше ніж до 01.01.2019.
Також зазначаємо, що протягом терміну дії документів, виданих органами із сертифікації в державній системі сертифікації, здійснюється технічний нагляд, проведення якого передбачено цими документами, шляхом нагляду за стабільністю показників, що підтверджені цими документами під час виготовлення продукції (надання послуг), за відповідністю системи управління щодо виробництва продукції вимогам нормативних документів та за відповідністю технічних можливостей підприємства-виробника щодо забезпечення стабільного випуску продукції, яка відповідає вимогам нормативних документів.
До врегулювання питання щодо перехідного періоду на законодавчому рівні документи, видані в державній системі сертифікації до 01.01.2018, залишаються чинними до закінчення терміну їх дії, визначеного у цих документах, за умови проведення органами із сертифікації технічного нагляду з періодичністю, визначеною у вказаних документах.
При цьому зазначаємо, що дія документів державної системи сертифікації може бути анульована органом із сертифікації за бажанням заявника.

: 08 Апрель 2018, 20:44:49 15 Полезные материалы / ГОСТ, ОСТ, ДСТУ, СОУ / Re: Подборка ДСТУ из обновлений Будстандарта

У меня антивирус блокирует этот файлообменник, поскольку он "внесен в список неблагонадежных".

Не знаю, почти три года пользую - проблем никаких....
А какой антиврус, ежели не секрет? Каспер, НОД?

http://fayloobmennik.cloud/7240313
67476476.rar
33.60 MB

Состав:
|---Індек7си.html
|---Індекси.html
|---БН А.2.2-2-96 Технічний захист інформації. Загальні вимоги до організації проектування і проектної документації для будівництва.PDF
|---ГКД 34.11.406-97 Калібрування засобів вимірювань. Правила проведення.PDF
|---ГКД 34.21.260-2003 Технологічна інструкція з застосування та прокладання сигнальної стрічки в траншеях із силовими кабелями напругою до 35 кВ та контрольними кабелями.PDF
|---ГКД 34.35.108-2004 Керівні вказівки з протиаварійної автоматики енергосистем. Інструкція.PDF
|---ГКД 34.35.502-93 Оперативне блокування безпеки в розподільчих злагодах високої напруги. Інструкція з експлуатації.PDF
|---ДБН В.1.3-2 2010 Система забезпечення точності геометричних параметрів у будівництві. Геодезичні роботи у будівництві. Зміна № 1.PDF
|---ДБН В.2.5-74 2013 Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування.PDF
|---ДБН В.2.5-75 2013 Каналізація. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування.PDF
|---Довідник 64.html
|---ДСТУ 3594-97 Будування і ремонт кораблів і суден. Вимоги безпеки.PDF
|---ДСТУ 8282 2015 Вироби електронної техніки. Правила приймання.PDF
|---ДСТУ CEN TR 12101-5 2016 Системи протидимного захисту. Частина 5. Настанови на базі функціональних рекомендацій та методи розрахування систем димо-та тепловидалення (CEN TR 12101-5 2005, IDT).PDF
|---ДСТУ EN 12101-6 2016 Системи протидимного захисту. Частина 6. Технічні вимоги до систем зі створення різниці тисків (EN 12101-6 2005, IDT EN 12101-6 2005 AC 2006, IDT).PDF
|---ДСТУ EN 13537 2008 Мішки спальні. Вимоги (EN 13537 2002, IDT).PDF
|---ДСТУ EN ISO 20344 2016 Засоби індивідуального захисту. Методи випробування взуття (EN ISO 20344 2011, IDT ISO 20344 2011, IDT).PDF
|---ДСТУ EN ISO 20345 2016 Засоби індивідуального захисту. Взуття безпечне (EN ISO 20345 2011, IDT ISO 20345 2011, IDT).PDF
|---ДСТУ EN ISO 20471 2016 Одяг підвищеної видимості. Методи випробування та вимоги (EN ISO 20471 2013, IDT ISO 20471 2013, IDT EN ISO 20471 2013 А1 2016, IDT ISO 20471 2013 Amd 1 2016, IDT).PDF
|---ДСТУ ISO 10018 2015 Управління якістю. Настанови щодо залучення персоналу та щодо його компетентності (ISO 10018 2012, IDT). З поправкою.PDF
|---ДСТУ ISO 4866 2008 Вібрація та удар механічні. Вібрація будівель. Настанова щодо вимірювання вібрації та оцінювання її впливу на будівлі (ISO 4866 1990, IDТ).PDF
|---ДСТУ ISO TS 14033 2016 Екологічне управління. Кількісна екологічна інформація. Настанови та приклади (ISO TS 14033 2012, IDT).PDF
|---ДСТУ ІЕС 60060-1 2010 Методи випробовування високою напругою. Частина 1. Загальні визначення понять і вимоги до випробування (ІЕС 60060-1 1989, IDT).PDF
|---ДСТУ-Н Б В.1.1-37 2016 Настанова щодо інженерного захисту територій, будівель і споруд від зсувів та обвалів.PDF
|---Закон 771_97-ВР.html
|---Кодекс 435-IV.html
|---Методичні рекомендації щодо важливості підвищення енергетичної ефективності будівель.PDF
|---МР Г.1-37641918-890 2017 Методичні рекомендації з визначення інтегрального показника соціально-економічного ефекту від спрямованих фінансових ресурсів на потреби дорожнього господарства.PDF
|---Наказ 188.html
|---Наказ 310.html
|---Наказ 521.html
|---НАПБ 01.005-77 Правила пожежної безпеки для підприємств, організацій і установ Міністерства заготівель СРСР (НАОП 8.1.00-1.03-77, ППБО-113-76).PDF
|---НАПБ 04.008-2011.html
|---НАПБ 05.047-2016.html
|---НАПБ Б.02.016-2004.html
|---НАПБ Б.05.016-2016.html
|---НАПБ Б.05.027-2016.html
|---НАПБ Б.05.028-2016.html
|---НАПБ Б.05.029-2016.doc
|---НАПБ Б.06.011-2016.html
|---НАПБ Б.07.016-2016.html
|---НАПБ Б.07.038-2017.doc
|---НАПБ В.01.050-2016_920.html
|---НАПБ В.02.015-2016.html
|---НАПБ В.02.016-2017.html
|---НАПБ В.07.016-2014.doc
|---НПАОП, ДНАОП (Державні Нормативні Акти з Охорони Праці) 0.00-1.78-17.html
|---НПАОП, ДНАОП (Державні Нормативні Акти з Охорони Праці) 45.2-7.03-17.html
|---ПІ, ІН (Примірна Інструкція) 1.1.23-359-2005.html
|---Порядок.doc
|---Постанова 994.html
|---Роз’ясн235ення.html
|---Роз’яснен325ня.html
|---Роз’яснен34657ня.html
|---Роз’ясненн43654375я.html
|---Роз’яснення.html
|---Розпорядження 1022-р.html
|---Розпорядження 615-р.html
`---Стратегія.html
Страниц: [1] 2 3 ... 13