Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Вкладення:
(Вкладення)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 5120KB, maximum individual size 5120KB

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: rga
« : 07 Квітень 2015, 15:24:49  »

Давиче строители по одному из объектов получили тематическое замечание с более широким перечнем нужных нормативов:

У складі проекту не надані матеріали по ідентифікації об'єкта будівництва, відповідно до
- Правил техногенної безпеки у сфері цивільного захисту на підприємствах, в організаціях, установах та небезпечних територіях, затверджених наказом МИС України від 15.08.2007 р. № 557, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 3 вересня 2007 р. за № 1006/14273,  http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1006-07
- наказу МНС України від 23.02.2006 № 98 «Про затвердження Методики ідентифікації потенційно небезпечних об'єктів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 березня 2006 р. за № 286/12160, http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0286-06
- Закону України від 18 січня 2001 р. № 2245 «Про об'єкти підвищеної небезпеки»
- постанови Кабінету Міністрів України від 11 липня 2002 р. № 956 «Про ідентифікацію і декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки».

А внутри них по ссылочкам тоже много интересного

Автор: rga
« : 01 Квітень 2015, 11:49:29  »

Закон Украины "Об объектах повышенной опасности"
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2245-14
Постановление КМУ № 956 от 11.07.2002 "Об идентификации и декларировании безопасности объектов повышенной опасности"
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/956-2002-%D0%BF
Постановление от 28 августа 2013 г N 808 "Про затвердження переліку видів діяльності та об'єктів, що становлять підвищену    екологічну небезпеку"
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/808-2013-%D0%BF
Автор: Руслан и Людмила
« : 01 Квітень 2015, 11:30:13  »

По каким нормам и правилам идентифицируют объекты?
Для Украины какие правила и законы для идентификации объектов повышенной опасности?
ДЕС с резервуаром для хранения запаса топлива - объект повышенной опасности или нет?
Или котельная на жидком топливе с резервуаром для хранения ДТ на 20 м.куб объект повышенной опасности или нет?

Вот инспектор по охране труда требует расчет и соответственно подтверждение на объект.
ДЕС и котельную на одном заводе размещаются рядом.


Кто может произвести расчет и провести идентификацию объекта на предмет повышенной он опасности или нет?

Для ориентира дам фрагмент генплана с котельной и резервуаром.