Ответ

Предупреждение: в данной теме не было сообщений более 150 дней.
Если Вы не уверены что хотите ответить, то лучше создайте новую тему.
Имя:
   Я не спамер
Email:
Тема:
Иконка сообщения:
Вложение:
(Добавить ещё)
Ограничения: 4 вложения в одном сообщении, максимальный размер всех файлов 5120KB, максимальный размер одного файла 5120KB

подсказка: нажмите alt+s для отправки или alt+p для предварительного просмотра сообщения


Сообщения в этой теме

Автор: BASIK
« : 24 Май 2013, 16:34:58  »

Проектируем системы ПС и ВН(видеонаблюдения) на объекте имеющим помещения категорий А и В с  взрывоопасными зонами класса 2.

Согласно НПАОП 40-1-1-32-01 таблицы 4.12. Допустимі способи прокладання кабелів у вибухонебезпечних зонах , кабели во взрывоопасных зонах 2 и 22 можно прокладывать небронированные, в сплошных(неперфорированных)коробах.
И тут же -такое -
4.8.11. Прокладання ізольованих проводів у вибухонебезпечних зонах слід виконувати в сталевих водогазопровідних звичайних трубах за ГОСТ 3262. У вибухонебезпечних зонах класів 2 і 22 прокладання кабелів може виконуватися в сталевих водогазопровідних легких трубах. Ці труби можна використовувати для захисту кабелів в окремих місцях від механічних пошкоджень.
4.8.31. Проходи кабелів і труб крізь стіни та перекриття слід виконувати відповідно до вимог глави 2.1 ПУЭ.

Вопрос. Так не будет ли нарушением данных норм прокладка небронированного (например кабеля, витой пары типа UTP в ПВХ оболочке) в пластиковом коробе(имеющим сертификат на нераспространение горения) в зонах класса 2 и  выход кабеля из помещения с зоной класса 2 через внешние стены наружу(на улицу, в помещение не взрывоопасное) в трубе(гильзе) заполненной, например, согласно п.4.8.31. данного документа "4.8.31.Проходи кабелів і труб крізь стіни та перекриття слід виконувати відповідно до вимог глави 2.1 ПУЭ"
"ПУЭ п. 2.1.58. у місцях проходження проводів і кабелів крізь стіни, міжповерхові
перекриття або виходу їх назовні необхідно забезпечувати можливість зміни елек-
тропроводки. Для цьоrо прохід мае бути виконаний у трубі, коробі, отворі тощо. 3
метою запобіrання проникненню і скупченню води і поширенню пожежі в місцях
проходу крізь стіни, перекриття або виходу назовні слід закладати зазори між
проводами, кабелями і трубою (коробом, отвором тощо), а також резервні труби
(короби, отвори тощо) масою, що леrко видаляеться, з воrнетривкоrо матеріалу.
Закладення Maє допускати заміну, додаткове прокладання нових проводів і кабелів
і забезпечувати межу воrнестійкості отвору, не меншу, ніж межі воrнестійкості
стіни (перекриття)."